Hoolekogu

Ala Põhikooli hoolekogu liikmed on:

Õppenõukogu esindaja- Evelyn Tamm

Koolipidaja esindaja- Eero Viisu

Lasteaia esindaja- Laine Kink

Vilistlaste esindaja- Külliki Jegorov- Hoolekogu esimees

Õpilaste esindaja-Kadri Aria

Lastevanemate esindaja-Kadri Elken

Õpilaste vanemate esindaja- Anneli Uibu