Lasteaed

Ettevalmistusrühm avati 1. septembril 2003. aastal. 1. septembrist 2010 oleme lasteaed-põhikool.

Lasteaiarühmas käib 14 last, neist 6 tüdrukut ja 8 poissi,  õpetajad on Laine Kink ja Kaja Hass. Õpetaja abi  on Lola Uglina.

TEGEVUS
Iga päev on planeeritud 3-4 tundi, mis kestavad 25 min. Tunnid on üles ehitatud vastavalt kasvatustegevuste valdkondadele. Seega toimuvad lugemis- ja kirjutamise, keele- ja kõnearengu, matemaatika, muusika, kunstiõpetuse ja liikumise tunnid. Tunnid toimuvad hommikupoolikul. Iga tunni järel on vahetund 15 min. Eriti meeldib lastele laulda, meisterdada, joonistada ning värvida guaššvärvide ja näpuvärvidega.

Töö ja mäng käib käsikäes. Eriti palju saab mängida õhtupoolikul ja õues viibides ning liikumistundides. Jalutuskäikudel õpime tundma ümbritsevat loodust, puid, põõsaid, lilli, linde, loomi jm.

Lastele meeldib ilus rühmaruum, mida kaunistavad igal nädalal laste endi tööd ja muud väljapanekud. Rühmas on lapsed sõbralikud ja abivalmid.

LASTEAIA KODUKORD

Rahuloluuuring lasteaia liitrühmas 2016,2017

 

Taotlus-1.-klassi-astumiseks

Taotlus lapse lasteaia liitrühma panemiseks