Projektid

Mulgimaa Kultuuriprogramm toetab Ala Põhikooli projekti ” Avatud rahvuslikud õpitoad Ala Põhikooli õpilaskodu lastele ja kogukonnale”. Kestus märts 2017-detsember 2017. Toetus 500 eurot.

Sihtasutus Keskonnainvesteeringute keskuse 2017.a keskonnaprogrammi projekt “Ala lasteaialaste ja põhikooli õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides”. Toetust saadud 1590,26 eurot Sihtasutus Keskonnainvesteeringute Keskusest.
Projekti raames osalevad lapsed järgmistes aktiivõppeprogrammides:
1. Lasteaed ja 1 klass 18. september 2017 külastasid Pokumaad programm “Saame Pokudega sõbraks”
2. 3.-4. klass 11. oktoober 2017 Lilli Loodusmaja “Mäger ja teised maa-alused”
3. 8.-9. klass 12. oktoober 2017 Soomaa “Soomaa sood”
4. 1.-2. klass 19. oktoober 2017 Jääaja keskus “Retk Lemming Lempsiga”
5. 5.-6. klass 19. oktoober 2017 TÜ Loodusmuuseum “Imetajad”
6. 7. klass 19. oktoober 2017 Tartu Loodusmaja “Läänemeri”
Projektijuht õpetaja Evelyn Tamm

HITSA toetus 1962,68 eurot digitaristu täiendamiseks. Ala Põhikoolile soetatud 8 tahvelarvutit ning laadimiskohver.
21. Aprill 2017 (1) Raport
Ala Põhikooli digiplaan 24.04.2017 (1)
Helme Vallavalitsuse digiplaan

Ala Põhikool osaleb “Pudruprogrammis”
Pudruprogramm 2017_kiri koolidele_20 09 17

Ala Põhikooli õpetajad osalesid Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul koolitusprogrammis. 24. märts 2017 ja 10.04.2017.

Mulgimaa Kultuuriprogramm projekt “Mulgi aasta Ala lasteaias” kestus märts 2017 kuni detsember 2017. Projekti toetus 500 eurot.

Mulgimaa Kultuuriprogramm projekt “Rahvuslikud riided Ala Põhikooli ja lasteaia lastele” kestus märts 2017 kuni detsember 2017. Projekti toetussumma on 1490 eurot.

Kultuuriministeerium toetas Ala Põhikooli õpilaskodu inventari uuendamiseks mõeldud toetusega 5000 euroga. Tähtaeg sügis 2017.a.

Maailma Laste Haikukonkurss
haikukonkursi poster